Terapia Logopedyczna

 

        Logopeda to specjalista zajmujący się diagnozowaniem, stymulacją rozwoju mowy, profilaktyką oraz terapią zaburzeń mowy.

Terapię logopedyczną w naszej szkole prowadzi mgr Beata Średzińska (sala nr 9 I piętro )

 

Godziny pracy logopedy

 

poniedziałek

7.10 - 13.30

wtorek

11.25 - 15.20

środa

11.25 - 14.30

czwartek

7.10 - 10.35

piątek

8.00 - 10.35

           

Konsultacje dla rodziców odbywają się podczas drzwi otwartych w szkole oraz na zajęciach otwartych w terminach wcześniej ustalonych.

 

Ramowy program terapii logopedycznej:

 

1.Diagnoza logopedyczna.

2.Ćwiczenia przygotowujące artykulatory do wywoływania zaburzonych głosek.

        A.   Ćwiczenia oddechowe:

- wyrabianie oddechu dla mowy, ć· w. oddechu przeponowego, wydłużanie fazy wydechowej, ć· w. ekonomicznego zużywania powietrza i umiejętności synchronizowania pauz oddechowych z treścią wypowiedzi.

- ćwiczenia narządów artykulacyjnych: języka, warg, podniebienia miękkiego, żuchwy.

- ćwiczenia emisyjno- głosowe : wyrabianie właściwej tonacji, kierowanie głosu na maskę, ć· w. umiejętności modulowania siły głosu

         B.   Ćwiczenia właściwe z zakresu korekcji wad wymowy

- wywołanie głoski w izolacji.

- utrwalenie głoski korygowanej na materiale językowym w logotomach, sylabach, wyrazach (nagłos, śródgłos, wygłos), wyrażeniach i zdaniach.

- ćw. utrwalające wywołaną głoskę w wierszykach, piosenkach wyliczankach, powiedzeniach.

- automatyzacja poprawnej wymowy w mowie kontrolowanej i spontanicznej w opowiadaniach, rozmowach kierowanych, tworzenie swobodnych tekstów, rymowanek.

        C.   Ćwiczenia wspomagające terapię logopedyczną.

- ćwiczenia rozwijające percepcje słuchową : rozpoznawanie, różnicowanie oraz lokalizacja dźwięków, ćwiczenia rytmiczne, ćwiczenia słuchu fonemowego, pamięci słuchowej

- ćwiczenia ortofoniczne

- ćwiczenia i zabawy z muzyką- logorytmika.

- ćwiczenia stymulujące ogólny rozwój dziecka (rozwijanie słownictwa czynnego i biernego, koordynacji wzrokowo- słuchowo- ruchowej, pamięci, myślenia, orientacji przestrzennej).

 

Zajęcia logopedyczne w szkole

 

Przed lustrem ćwiczymy nasze buzie i język aby ładnie mówiły.

 

 

Dzieci ćwiczą analizę i syntezę wyrazową, rozwijają swoją spostrzegawczość oraz zręczność. Gramy w różne gry logopedyczne (planszowe, karciane) m.in.: Domino logopedyczne, Memo, Potruś, Mistrz Pamięci, Zgadnij co to - kto to?, Co się zmieniło? i wiele innych. Ćwiczymy w ten sposób prawidłową artykulację oraz pamięć słuchową i wzrokową.

 

 

Uczniowie biorą także udział w konkursach logopedycznych