Dyrekcja Szkoły

Dyrektor Szkoły

mgr Tomasz Wierzewski

 

Wicedyrektor 

mgr Dorota Boras - Pociask

 

Wicedyrektor ds. sportu

mgr Hanna Wierzchowska - Maciejewska