O bibliotece...


Biblioteka szkolna powstała w 1963 roku, kiedy oddano budynek szkoły do użytku. Mieściła się wówczas w holu głównym, obok sekretariatu i świetlicy. Dysponowała jedną salą. We wrześniu 1964 roku na stanie biblioteki było 3361 woluminów.  Na początku lat 70-tych z przejścia prowadzącego do świetlicy utworzono czytelnię, w której mieściły się dwa stoliki z czterema miejscami dla czytelników.
Systematycznie w latach 80-tych i 90-tych liczba księgozbioru zwiększyła się do ok.10700 woluminów. Biblioteka prenumerowała kilkanaście tytułów czasopism dla dzieci, młodzieży i dorosłych o różnorodnej tematyce.
Nowy etap w rozwoju biblioteki nastąpił po roku 1999, kiedy do szkół zawitała reforma edukacji. Wówczas okazało się, że lokal zajmowany przez bibliotekę nie spełnia wymaganych standardów. Przed rozpoczęciem roku szkolnego 2001/2002 biblioteka została przeniesiona do innej części budynku. Powstała duża czytelnia z dostępem do księgozbioru podręcznego, który mimo małych dotacji w ostatnich latach wzbogacił się o ciekawe książki z dziedziny literatury, sztuki, muzyki, przyrody.
Obecnie na stanie biblioteki jest około 12000 woluminów. Cała baza danych o zbiorach jest prowadzona w programie MOL Optimum. Księgozbiór jest na bieżąco modernizowany z uwzględnieniem zainteresowań oraz potrzeb dzieci i młodzieży. W zasobach biblioteki znajdują się  czasopisma między innymi :Aura, National Geographic, Rowertour, Magazyn Turystyki Górskiej, Poznaj Świat, Poznaj Swój Kraj, Młody Technik, Victor Gimnazjalista, Victor Junior, Kumpel Wally Zwiedza Świat, OK, ABC, Świerszczyk, oraz Biblioteka w szkole i Głos Nauczycielski.
Zmienia się charakter biblioteki szkolnej. Coraz częściej pełni ona rolę pracowni informacyjnej, która służy między innymi do pracy własnej uczniów, przeprowadzania zajęć przedmiotowych oraz wspomagania w kształceniu. Biblioteka szkolna jest wyposażona  w Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej- 8 komputerów dla uczniów  z dostępem do Internetu oraz urządzenie wielofunkcyjne. Z ICIM może korzystać każdy zainteresowany. godzinach pracy biblioteki szkolnej po zapoznaniu się z regulaminem


 Praca z czytelnikiem:
Na przestrzeni ostatnich lat działalność biblioteki szkolnej opiera się na wykorzystaniu różnorodnych form pracy z czytelnikiem są to między innymi:
•    organizacja Miejskiego i Ogólnoszkolnego Festiwalu Literatury i Sztuki Science Fiction i Fantasy „Ponad horyzontem wyobraźni”
•    grant „Po prawej i lewej stronie Brdy”
•    Bookcrossing czyli udział w dorocznym święcie wolnej książki


•     Cykliczne imprezy czytelnicze: Biesiady literackie, Ferienady, Literackie wycieczki(czytanie dzieciom w przedszkolu i klubie przedszkolaka) Międzynarodowy Miesiąc, Bibliotek Szkolnych, Dzień postaci z Bajek, Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci, Dzień Pluszowego Misia, Pasowanie na czytelnika, Brzechwolandia- konkurs recytatorski wierszy J. Brzechwy
•    spotkania z ciekawymi, nietuzinkowymi ludźmi
•    spotkania z psychologiem, pedagogiem, policją, strażą miejską
•    Ogólnopolskie Wybory Książek
•    realizacja programu „Poczytaj mi przyjacielu” proponowanego przez   Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej  (http://www.ceo.org.pl/pl)
•    przystąpienie do programu „ Książki naszych marzeń” jest realizowany w roku szkolnym 2015-2016
•    przystąpienie do „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”, który będzie realizowany w latach 2016- 2020.