Odpłatność za obiady  za m-c wrzesień 2017

 

15 dni x 3,00 zł = 45,00 zł

 

Wpłaty należy dokonać od 04.09.2017 – 07.09.2017 tylko przelewem na konto:

 

Szkoła Podstawowa nr 47

 

z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego

 

PEKAO O/Bydgoszcz  55 1240 6452 1111 0010 7499 2965

 

Przelewu należy dokonać w podanym terminie.

 

W tytule przelewu należy podać:

 

imię i nazwisko dziecka, klasę oraz dni w których dziecko będzie jadło obiady