,, Bądźmy mistrzami w nauce, sporcie , życiu
        Na miarę naszych możliwości”

Historia Zespołu Szkół nr 25 Mistrzostwa Sportowego im. Bronisława Malinowskiego w Bydgoszczy- w zarysie


Organ prowadzący szkołę: Miasto Bydgoszcz
1)    3 września 1963 rok – otwarcie Szkoły Podstawowej nr 47 w Bydgoszczy – IV Szkoły Tysiąclecia- im. Związków Zawodowych
2)    4 września 1978 rok – Szkoła Podstawowa nr 47 otrzymała status szkoły sportowej o profilu kajakarstwa i koszykówki
3)    4 września 1978 rok – patronat nad klasami sportowymi o profilu kajakarstwa dziewcząt i chłopców przejmuje Wojskowy Klub Sportowy Zawisza Bydgoszcz, a nad klasami o profilu koszykówka chłopców Klub Sportowy Start – Astoria Bydgoszcz;
4)    15 marca 1999 roku  -  uchwałą Rady Miasta Bydgoszczy nr VII/153/99 , z dniem 1 września w budynku Szkoły Podstawowej nr 47 utworzono publiczne Gimnazjum nr 26 w Bydgoszczy
5)    27 luty 2002 roku –  uchwałą Rady Miasta Bydgoszczy nr XLVII/151/02, z dniem 1 września  utworzono szkołę publiczną o nazwie  Zespół Szkół nr 25 w Bydgoszczy,  w skład którego wchodzą: Szkoła Podstawowa nr 47 im. Związków Zawodowych oraz Gimnazjum nr 26 Sportowe w Bydgoszczy
6)    21 kwietnia 2004 roku Prezydent Miasta Bydgoszczy na podstawie uchwały Rady Miasta Bydgoszczy nr XXV/625/04 nadaje Zespołowi Szkół nr 25 w Bydgoszczy imię Bronisława Malinowskiego
7)    5 kwietnia 2008 roku – nastąpiło podpisanie z upoważnienia Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 3 marca 2008 roku umowy patronackiej nad klasami sportowymi o profilu kajakarstwa dziewcząt i chłopców z Uczniowskim Klubem Sportowym Kopernik w Bydgoszczy
8)    10 kwietnia 2008 roku – nastąpiło podpisanie, z upoważnienia Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 3 marca 2008 roku, umowy patronackiej nad klasami sportowymi o profilu koszykówka chłopców z Uczniowskim Klubem Sportowym  G-26 Astoria w Bydgoszcz
9)     30 maja 2012 r. uchwałą Nr XXIX/576/12 Rady Miasta Bydgoszczy utworzono z dniem 1 września 2012 r.,  Gimnazjum nr 58 Mistrzostwa Sportowego w Bydgoszczy
10)    30 maja 2012 r. uchwałą Nr XXIX/577/12 Rady Miasta Bydgoszczy włączono z dniem 1 września 2012 r. Gimnazjum nr 58 Mistrzostwa Sportowego do Zespołu Szkół nr 25 w Bydgoszczy
11)    30 maja 2012 r. zmieniono, z dniem 1 września 2012 r., uchwałą Nr XXIX/578/12 Rady Miasta Bydgoszczy nazwę Zespołu Szkół nr 25 w Bydgoszczy na Zespół Szkół nr 25 Mistrzostwa Sportowego w Bydgoszczy
Od tego dnia w skład Zespołu Szkół nr 25 Mistrzostwa Sportowego w Bydgoszczy przy ulicy Czartoryskiego 18 wchodzą:
1.    SP nr 47 w Bydgoszczy przy ulicy A. Czartoryskiego 18
2.    Gimnazjum nr 26 Sportowe w Bydgoszczy przy ulicy A. Czartoryskiego 18
3.    Gimnazjum nr 58 MS w Bydgoszczy przy ulicy A. Czartoryskiego 18
  
12)    2014r. wygasa Publiczne Gimnazjum nr 26
13)     Obecnie Zespół Szkół nr 25 Mistrzostwa Sportowego im. Bronisława Malinowskiego w skład którego wchodzą: Szkoła Podstawowa nr 47 oraz Gimnazjum nr 58 Mistrzostwa Sportowego
14)    Podpisanie umów patronackich nad klasami sportowymi o profilu: kajakarstwa dziewcząt i chłopców z UKS ,, Kopernik”, CWZS ,, Zawisza” stowarzyszenie kajakowe, WTS ,, Astoria”; o profilu koszykówki z KKS ,, Astoria”; w 2014 roku o profilu wioślarstwa z BKW /dziewczęta/ i CWZS ,, Zawisza”- stowarzyszenie wioślarskie / chłopcy/