Kontrakt grupy świetlicowej

 

1.    Bawimy się wspólnie i zgodnie

2.    Pomagamy sobie nawzajem, szanujemy się, współpracujemy.

3.    Dbamy o sprzęt świetlicowy.

4.    Zostawiamy porządek, po sobie sprzątamy.

5.    Pięknie mówimy i używamy czarodziejskich słów: proszę, przepraszam, dziękuję, dzień dobry, do widzenia

6.    Gdy jeden mówi, reszta słucha.

7.    Podczas odrabiania lekcji zachowujemy się cicho.

8.    Informujemy o swoich wyjściach ze świetlicy.

9.    Kulturalnie spożywamy posiłki i pamiętamy o myciu rąk.

10.    Dbamy o bezpieczeństwo.

11.    Z komputerów korzystamy zgodnie z regulaminem. 

12.    Wszyscy sami się staramy, naszych zasad przestrzegamy.