BEZPIECZEŃSTWO W DRODZE DO SZKOŁY

 

Bezpieczeństwo dzieci podczas drogi do szkoły

Rodzice są odpowiedzialni za bezpieczeństwo dziecka na drodze.

Zasady, które obowiązują:

Dziecko w wieku do 7 lat może korzystać z drogi tylko pod opieką osoby, która osiągnęła wiek co najmniej 10 lat.

Dziecko w wieku do 15 lat, poruszające się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym, jest obowiązane używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu drogowego.

Rodzice powinni odprowadzać dziecko do szkoły, pokazując mu przy okazji najbezpieczniejszą trasę.

Rodzice powinni sprawdzić drogę do szkoły, a następnie nauczyć dziecko, jak powinno prawidłowo pokonywać trasę.

Rodzice muszą pamiętać, że dziecko powinno być widoczne. Dlatego najlepiej, aby miało ubranie w jasnych kolorach, a na rękawie założoną specjalną opaskę odblaskową.

Odblaski, i to najlepiej kilka, powinny być również umieszczone na tornistrze.

Czasem lepiej, żeby dziecko chodziło okrężną, ale dobrze oświetloną drogą, z przejściem dla pieszych z sygnalizacją świetlną.

 

Sygnalizacja świetlna:

czerwone – STÓJ !!!

zielone – IDŹ.

Przejście przez jezdnię:

- możesz przejść tylko w miejscach oznaczonych pasami (zebra) – wyjątek, gdy odległość od przejścia dla pieszych przekracza 100 m

- zanim przejdziesz, zatrzymaj się na brzegu chodnika

- zawsze spójrz na drogę i upewnij się, czy możesz bezpiecznie przejść na drugą stronę jezdni: najpierw spójrz w lewo potem w prawo i znowu w lewo jeśli droga jest wolna, przechodź przez jezdnię pewnym krokiem i zachowaj ostrożność, przed przejściem przez jezdnię poproś starszych o pomoc

- nigdy gwałtownie nie wbiegaj na jezdnię

- w czasie zabawy nie spychaj innych dzieci na jezdnię

- idź lewą stroną drogi, by widzieć nadjeżdżające samochody

- twój tornister oraz ubranie muszą mieć elementy odblaskowe.

 

Ruch pieszych:

1. Zawsze korzystaj z chodnika lub drogi dla pieszych, a w razie ich braku, z pobocza.

2. Po poboczu lub jezdni zawsze idź lewą stroną drogi.

3. Idąc jezdnią, idźcie jeden za drugim.