Projekt „My City, My Home”

 

Międzynarodowy projekt eTwinning „My City, My Home” został założony ze szkołą z Grecji w październiku 2016 roku. Uczestnikami tego projektu będą uczniowie edukacji wczesnoszkolnej.

Celami tego projektu są: doskonalenie umiejętności komunikacyjnych, rozwijanie ciekawości świata, kształtowanie postawy poszanowania tradycji i kultury zarówno własnego narodu, jak i innych.

Uczniowie będą wymieniać informacje na temat miast, w których mieszkają jak również promować wyjątkowe miejsca w swoich rodzinnych miastach. Efektem prac dzieci będą zdjęcia, ilustracje, wystawy oraz prezentacje multimedialne prezentujące atrakcje miast partnerskich.

W ramach projektu „My City, My Home” zrealizowaliśmy szereg zadań.

W listopadzie uczniowie przygotowali prezentację na swój temat i zapoznali się z informacjami zamieszczonymi przez ich rówieśników z Grecji, Turcji i Włoch.W grudniu uczestnicy dokumentowali zmieniające się oblicze naszego miasta w okresie Świąt. 

 

Projekt „All around Sport”

 

Projekt „All around Sport” realizowany jest jako projekt edukacyjny ze szkoła partnerską z Niemiec  (Berlin) Katharina – Heinroth – Grundschule. Uczniowie z Polski i Niemiec współpracują za sobą i tworzą film przedstawiający ich aktywność sportową. Następnie komponują muzykę, która jest wykorzystana w filmie. Celem jest rozwijanie kompetencji językowych i informatycznych, zachęcanie do aktywności sportowej, rozwijanie kompetencji socjalnych, poznawanie nowych kultur, motywowanie do nauki.

Projekt „Lernt uns kennen!”


Projekt „Lernt uns kennen!” realizowany jest we współpracy z  szkołami partnerskimi z Litwy, Turcji, Grecji, Polski. Uczniowie z Polski, Niemiec, Grecji, Turcji współpracują za sobą w języku niemieckim. Przedstawiają się, opisują swoje hobby, przedstawiają swoją rodzinę, tworząc prezentacje,  filmy, opisy, książeczki internetowe. Celem jest rozwijanie kompetencji językowych i informatycznych, zachęcanie do aktywności sportowej, rozwijanie kompetencji socjalnych, poznawanie nowych kultur, motywowanie do nauki. 

 

„Christmas Time”

 

Międzynarodowy projekt eTwinning „Christmas Time” została założony 15 grudnia 2016 roku ze szkołą z Włoch. W projekcie uczestniczą także szkoły z Czech, Hiszpanii i Rumunii. W projekcie będą brali udział uczniowie z klasy 5b oraz 6a pod kierunkiem nauczycielek języka angielskiego Doroty Cieszyńskiej oraz Ireny Skotarskiej.

Celami tego projektu są: poznanie świątecznych tradycji różnych krajów europejskich, kształtowanie postawy poszanowania tradycji i kultury zarówno własnego narodu, jak i innych, doskonalenie umiejętności komunikacyjnych,.

Uczniowie będą wymieniać informacje na temat zwyczajów i tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia Efektem prac uczniów będą zdjęcia, prezentacje multimedialne, wystawy kartek świątecznych oraz kolędy w językach narodowych.

 

W ramach projektu „Christmas Time” w grudniu zrealizowaliśmy zaplanowane zadania.

Przygotowaliśmy kartki świąteczne z życzeniami w języku angielskim oraz zaprezentowaliśmy kolędę „Wśród nocnej ciszy”.

Mieliśmy także okazję zapoznać się efektami pracy naszych partnerów projektowych oraz wysłuchać kolęd w ich językach narodowych.