Aktualności

Nasza szkoła bierze udział w projekcie "Myślę trzeźwo" realizowanym przez Stowarzyszenie MONAR.
W ramach programu realizowany będzie cykl zajęć dla uczniów klas gimnazjalnych prowadzone przez psychologa dziecięcego specjalizującego się w profilaktyce uzależnień.
Projekt ma na celu podnieść wiedzę naszych uczniów o alkoholu i obalenie mitów na jego temat. Cykl składa się z trzech zajęc obejmujących następującą tematykę: czym jest alkohol i jak wpływa na młode organizmy, mity oraz błędne przekonania a prawdy dotyczące alkoholu, czym jest i jak powstaje uzależnienie. 

Drodzy uczniowie!

 

Zapraszamy do konkursu fotograficznego "Unikatowe zawody" w ramach Dni kariery 21-25 listopada 2016. Regulamin konkursu umieszczony będzie na stronie internetowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1.

 

Prosimy o kontakt z pedagogiem i psychologiem szkolnym.

Pedagog szkoły zajmuje się organizacją i koordynacją działalności szkoły w zakresie pomocy wychowawczej nad dzieckiem oraz koordynowaniem działań w przypadku dzieci posiadających trudności dydaktyczne. Wspomaga także rodziców w zakresie porad wychowawczych oraz nauczycieli w koordynowaniu lekcji wychowawczych.

 

 

Psycholog szkoły zajmuje się także organizacją i koordynacją działalności wychowawczej nad dzieckiem. Wspiera pedagoga szkoły, nauczycieli, trenerów oraz rodziców w procesie wychowania młodego człowieka. Służy także pomocą uczniom w problemach związanych z karierą zawodnika oraz problemach dnia codziennego.