Projekt Po co? Dlaczego? Jak?

 

Projekt Po co? Dlaczego? Jak? – kształtowanie kompetencji poznawczych uczniów

 

OGŁOSZENIE O NABORZE UCZNIÓW DO PROJEKTU

Ogłaszamy nabór dla uczniów - uczestników zajęć dodatkowych realizowanych w ramach projektu „Po co? Dlaczego? Jak? -€“ kształtowanie kompetencji poznawczych uczniów” realizowanego przez Miasto Bydgoszcz w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.1 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT, Poddziałanie 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa.

Projekt realizowany jest w okresie: 01.05.2017 r. - 31.07.2018 r.

Rodzaj zajęć realizowanych w Szkole Podstawowej nr 47 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego

Czytaj więcej...

 

 

Ogłoszenie

 

 

 

Lista nauczycieli zakwalifikowanych na szkolenia realizowane w ramach projektu „Po co? Dlaczego? Jak? – kształtowanie kompetencji poznawczych uczniów” dostępna jest na tablicy ogłoszeń Szkoły Podstawowej nr 47 w ZS nr 25 MS.

 

 Zakwalifikowani nauczyciele są zobowiązani do dostarczenia wypełnionej deklaracji uczestnictwa w projekcie oraz oświadczenia uczestnika o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych – dokumenty te są dostępne w sekretariacie szkoły, Biurze Projektu i na stronie internetowej szkoły: www.zs25.bydgoszcz.pl .

 Termin składania dokumentów: do 21 lipca 2017 r. 

 

Deklaracja uczestnictwa w projekcie [pobierz]

 

Oświadczenie uczestnika projektu [pobierz]

 

 

 

 

OgłoszenieSzkoła Podstawowa nr 47 ogłasza nabór dla nauczycieli - uczestników szkoleń realizowanych w ramach projektu „Po co? Dlaczego? Jak? – kształtowanie kompetencji poznawczych uczniów” realizowanego przez Miasto Bydgoszcz w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.1 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT, Poddziałanie 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa. Projekt realizowany jest w okresie: 01.05.2017 r. – 31.07.2018 r.

Chętni nauczyciele proszeni są o zapoznanie się z treścią Regulaminu Rekrutacji uczestników projektu, następnie prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego - dokumenty te są dostępne w sekretariacie szkoły, Biurze Projektu i na stronie internetowej szkoły: www.zs25.bydgoszcz.pl. Dokumenty – formularze zgłoszeniowe do projektu przyjmuje koordynator szkolny – Emilia Subutkiewicz.

Z chwilą zakwalifikowania się do projektu uczestnik jest zobowiązany do dostarczenia wypełnionej deklaracji uczestnictwa w projekcie oraz oświadczenia uczestnika o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych – dokumenty te będą dostępne w sekretariacie szkoły, Biurze Projektu i na stronie internetowej szkoły: www.zs25.bydgoszcz.pl po zakończeniu naboru.

 

Termin składania dokumentów: do 7 lipca 2017 r.  

 

 

Regulamin Rekrutacji uczestników projektu

 

 

Formularz zgłoszeniowy