CZYTAM Z KLASĄ lekturki spod chmurki

 

Międzynarodowy projekt edukacyjny wspierający rozwój czytelnictwa „CZYTAM Z KLASĄ lekturki spod chmurki” autorstwa Honoraty Szaneckiej, jest skierowany do uczniów klas I-III szkół podstawowych z terenu całego kraju oraz zagranicznych szkół polonijnych.

Jest to edycja II EKOlogiczna, która trwa od 23 września 2020r i zakończy się 21 czerwca 2021r.

 

Cele projektu:

  • rozbudzanie u uczniów ciekawości literackiej,
  • rozwijanie aktywności czytelniczej,
  • doskonalenie czytania ze zrozumieniem,
  • zachęcanie rodziców do czytania dzieciom,
  • współpraca placówek oświatowych z terenu całego kraju i zagranicznych szkół polonijnych,
  • wzmocnienie więzi ze środowiskiem przyrodniczym.

Patronat honorowy nad projektem sprawuje Minister Edukacji Narodowej oraz Kujawsko – Pomorski Kurator Oświaty.

W naszej szkole projekt realizują uczniowie klasy III a oraz III b.