Godziny dostępności nauczycieli dla uczniów, rodziców i opiekunów prawnych w roku szkolnym 2022/2023

Podstawa prawna: art. 42 ust. 2f ustawy z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela W ramach godziny nauczyciel, odpowiednio do potrzeb, prowadzi konsultacje dla uczniów, wychowanków i ich rodziców. Ze względów organizacyjnych rodzice proszeni są o wcześniejsze umówienie się na spotkanie z nauczycielem (np. za pośrednictwem dziennika elektronicznego Vulcan).