Odpłatność za obiady

Odpłatność za obiady za czerwiec 2023r. 

14 dni x 4,20 zł = 58,80   

 

Wpłaty można dokonać tylko i wyłączniedo dnia10.06.2023przelewem na konto: 
Szkoła Podstawowa nr 47 im. Bronisława Malinowskiego z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego 
PEKAO O/Bydgoszcz 55 1240 6452 1111 0010 7499 2965 

 

W tytule należy podać: 
Imię i nazwisko dziecka, klasę oraz dni, w których dziecko będzie jadło obiady. 

W sprawie nadpłat proszę o kontakt pod nr tel. 697911670  w godzinach pracy Intendenta tj. 6.30-14.30.