OPIEKUN DZIECI I MŁODZIEŻY na przejściu dla pieszych

HARMONOGRAM PRACY 

na rok szkolny 2022/2023 

                                           OPIEKUNA DZIECI I MŁODZIEŻY na przejściu dla pieszych 

                                                                ul. Św. Trójcy – Ks. Kordeckiego 

 

 Godziny pracy: 

 7:30  -  15:30 

Przerwy: 

9:05  - 9:25 

12:05  - 12:35 

 

W dniu zebrania organizacyjnego opiekun pracuje do godz. 13:00