Terminarz konkursów przedmiotowych organizowanych przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2022/2023

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy informuje, iż konkursy przedmiotowe dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych w województwie kujawsko-pomorskim w roku szkolnym 2022/2023 organizowane będą w terminach podanych poniżej w załączeniu.

 

Etap szkolny, etap rejonowy i etap wojewódzki przeprowadzane zostaną w szkołach macierzystych uczestników. Wszystkie etapy rozpoczynają się o godz. 10:00. Na każdym etapie konkursu na wykonanie zadań uczeń będzie miał 60 minut.