Wykaz innowacji pedagogicznych realizowanych w roku SP nr 47 z OMS w Bydgoszczy