Regulamin naboru uczestników projektu

Czytaj więcej!

Informacje o projekcie

Celem projektu jest poprawa efektywności i jakości kształcenia w zakresie doradztwa zawodowego związanego z wyborem dalszych kierunków kształcenia i uwzględniającego potrzeby rynku pracy w 27 szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest M. Bydgoszcz. Projekt zakłada realizację wysokiej jakości zajęć dla uczniów oraz podniesienie kompetencji i kwalifikacji nauczycieli w terminie do 31 lipca 2023 r. Wsparciem w projekcie objętych zostanie 3079 uczniów i 65 nauczycieli kształcenia ogólnego funkcjonujących w szkołach podstawowych.

Czytaj więcej!

Regulamin projektu

Czytaj więcej!