Terminarz konkursów przedmiotowych organizowanych przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2022/2023

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy informuje, iż konkursy przedmiotowe dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych w województwie kujawsko-pomorskim w roku szkolnym 2022/2023 organizowane będą w terminach podanych w załączeniu.

Czytaj więcej!

Patriotyczne uroczystości

W sobotę 17 września 2022r. delegacja naszej szkoły wzięła udział w uroczystości w Katedrze i na Starym Rynku, która odbyła się z okazji rocznicy agresji ZSRS na Polskę oraz Dnia Sybiraka. Naszą szkołę reprezentowali Mikołaj Kosiński, Julia Nowak i Agata Wiatrowska pod opieką Pani Małgorzaty Piotrowskiej i Pani Emilii Subutkiewicz.

Czytaj więcej!

Ogłoszenie o naborze do projektu "ZADANIE PLANOWANIE"

Ogłaszamy nabór dla uczniów/uczennic w ramach projektu „ZADANIE PLANOWANIE” realizowanego przez Miasto Bydgoszcz w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne.

Czytaj więcej!

OPIEKUN DZIECI I MŁODZIEŻY na przejściu dla pieszych

Godziny pracy
OPIEKUNA DZIECI I MŁODZIEŻY na przejściu dla pieszych
ul. Św. Trójcy – Ks. Kordeckiego

Godziny pracy:
7:30 - 15:30

Czytaj więcej!

Ogłoszenie o naborze uzupełniającym do projektu Edu(R)Ewolucja3

Czytaj więcej!