Odpłatność za obiady

  

Odpłatność za obiady za CZERWIEC 2022r. 

16 dni x 3,50 = 56,00 

 

Wpłaty można dokonać tylko i wyłączniedo dnia10.06.2022 przelewem na konto: 
Szkoła Podstawowa nr 47 im. Bronisława Malinowskiego z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego 
PEKAO O/Bydgoszcz 55 1240 6452 1111 0010 7499 2965 

W tytule należy podać:  Imię i nazwisko dziecka, klasę oraz dni, w których dziecko będzie jadło obiady.

 

W związku ze zbliżającym się końcem roku szkolnego proszę o uregulowanie zaległości.