Odpłatność za obiady

  

Odpłatność za obiady za Październik 2022r. 

21 dni x 4,20 = 88,20 

 

Wpłaty można dokonać tylko i wyłącznie do dnia 05.10.2022 przelewem na konto: 
Szkoła Podstawowa nr 47 im. Bronisława Malinowskiego z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego 
PEKAO O/Bydgoszcz 55 1240 6452 1111 0010 7499 2965 

W tytule należy podać: 
Imię i nazwisko dziecka, klasę oraz dni, w których dziecko będzie jadło obiady.