Ogłoszenie o naborze uzupełniającym do projektu Edu(R)Ewolucja3

Opublikowano: 2022-09-16 09:14

Ogłaszamy nabór dla uczniów (II etapu edukacyjnego) w ramach projektu Edu(R)Ewolucja 3 realizowanego przez Miasto Bydgoszcz w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.1 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT, Poddziałanie 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT. 

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Projekt realizowany jest w okresie: 01.10.2021 r. - 31.01.2023 r. 

 

Chętni uczniowie proszeni są o zapoznanie się z treścią Regulaminu Rekrutacji uczestników projektu, następnie prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Dokumenty dostępne są  w  sekretariacie szkoły i na stronie internetowej szkoły: www.sp47.bydgoszcz.pl (zakładka OFERTA - PROJEKTY EDU(R)EWOLUCJA3).

Formularze zgłoszeniowe do projektu przyjmuje koordynator szkolny - Elżbieta Bręczewska 

Termin składania formularzy zgłoszeniowych: od 19.09.2022  do23.09.2022 r.