GABINET PROFILAKTYKI MEDYCZNEJ I POMOCY PRZEDLEKARSKIEJ

Godziny pracy w roku szkolnym 2022/2023

 

 

Dzień tygodnia Godziny przyjęć

Wtorek

 

Piątek

12.00 - 15.00

 

 7:25 - 15:00