Rezultaty projektu Erasmus+ Mobilność kadry edukacji szkolnej

Nauczyciele naszej szkoły, chcąc podnieść jakość organizowanych dla uczniów projektów unijnych Erasmus +, kształcili swoje umiejętności językowe również podczas wakacji.
Panie Dorota Chorobińska i Monika Lubońska wzięły udział w wakacyjnym polsko- niemieckim kursie tandemowym w Gdańsku w dniach 2- 15 sierpnia 2020 roku.
Podczas wieczoru polsko- niemieckiego uczyły niemieckich uczestników pieśni ludowej pt. "Czerwone jabłuszko" oraz promowały naszą szkołę i miasto udostępniając szkolną ulotkę, foldery oraz potrawy z regionu Pomorza i Kujaw.