Szkolenia w ramach programu Erasmus+ Mobilność kadry edukacji szkolnej - Alicante

Już w kwietniu 2022 roku Pani Dorota Cieszyńska będzie realizować tygodniowe szkolenie w ramach projektu Erasmus+ Mobilność Kadry Edukacji Szkolnej w słonecznej Hiszpanii, w miasteczku Alicante. Podnosić tam będzie swoje umiejętności w zakresie organizowania i realizowania projektów międzynarodowych dla młodzieży.