Szkolenia w ramach programu Erasmus+ Mobilność kadry edukacji szkolnej - Wiedeń

Wkrótce, bo już od 13- 17 czerwca  2022 roku, Pani Dorota Boras- Pociask, nauczyciel języka niemieckiego i logopeda w naszej szkole, będzie przebywała w Wiedniu na kursie Sprachliche und kulturelle Diversität in der Klasse" w ramach programu Erasmus + Mobilność Kadry Edukacji Szkolnej. Pani Dorota Boras- Pociask odbędzie to szkolenie w celu zwiększenia wiedzy w zakresie zarządzania projektami i edukacji międzykulturowej, nawiązania kontaktów, i poszerzenia oferty placówki o nowe projekty i partnerów.