Uczenie się poza klasą czyli gra terenowa

Uczenie się poza klasą czyli gra terenowa - to jedna z nowoczesnych metod realizowanych przez nauczycieli naszej szkoły-p. Dorotę Boras- Pociask i Dorotę Chorobińską, biorących udział w programie Erasmus+ Mobilność Kadry Edukacyjnej. Podpatrując kolegów z Niemiec oraz biorąc udział w ogólnopolskiej konferencji FRSE – Narodowej Agencji Programu Erasmus Plus pt. „Twój projekt inspiracją dla innych”, postanowiły wykorzystać zdobytą wiedzę i zastosować metodę gry terenowej na zajęciach języka niemieckiego i muzyki w klasach VI, VII i VIII. Uczniowie zgodnie stwierdzają, że zajęcia w innej przestrzeni niż klasa, w naturalnych warunkach to uczenie w działaniu, często porównanie wyobrażeń z rzeczywistością i szybsze zapamiętywanie zdobytej wiedzy.

 Oto fotorelacja z zajęć języka niemieckiego i muzyki w formie gry terenowej, które odbyły się we wrześniu bieżącego roku.

Nauczycielki zamierzają przeprowadzić też szkolenie online w ramach WDN z wdrażania tej metody dla grupy nauczycieli naszej szkoły, które odbędzie się 28 października 2020 roku.