Aktualności

 

Odpłatność za obiady za m-c październik 2017

 

21 x 3,00 = 63,00zł

 

Wpłat należy dokonywać do końca września

tylko przelewem na konto:

 

SZKOŁA PODSTAWOWA nr47 Z ODDZIAŁAMI MISTRZOSTWA SPORTOWEGO

PEKAO 0/BYDGOSZCZ

55 1240 6452 1111 0010 7499 2965

 

W tytule należy podać:

 

Imię i nazwisko dziecka, klasę oraz dni w których dziecko będzie jadło obiady

 

 

WYBORY DO SAMORZĄDU

klas 4-7 SP i Gimnazjum !!!

   Wybory odbędą się w dniach 28 i 29.09.2017r. na dużych przerwach.

 

Kandydują przewodniczący klas lub zastępcy.

 

Przemyślcie , co nowego chcielibyście wprowadzić lub zmienić w naszej szkole.

 

Przygotujcie własną „kampanię wyborczą” (hasła, plakaty, ulotki, spotkania wyborcze itp.) Przekonajcie innych uczniów do siebie i własnego

 

 

POWODZENIA !!!

 

 

W roku szkolnym 2017/2018 rozpoczniemy realizację międzynarodowego projektu w ramach programu Erasmus plus.

 

Erasmus plus to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży, sportu na lata 2014-2020.

 

Nasz projekt „Ecology and Sport – Two Ways, One Story” ma na celu zwiększenie aktywności uczniów, poznanie innych kultur i tradycji.

 

Będziemy współpracować ze szkołami z Finlandii i Włoch.

 

Planujemy cztery imprezy środowiskowe. Podczas tych wydarzeń uczniowie będą mieli okazję poszerzyć swoją wiedzę i rozwijać swoje umiejętności sportowe. Sportowe i ekologiczne happeningi będą świetną okazją do ukazania potrzeb społeczności lokalnej, a także ochrony środowiska. Będziemy także promować aktywny i zdrowy styl życia.

 

 

Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018 w dniu

4 września 2017r.

 

 

szkoła

klasa

godzina

miejsce

Gimnazjum nr 58

drugie i trzecie

8.00

II piętro

Szkoła Podstawowa nr 47

czwarte, piąte, szóste, siódme

9.00

II piętro

Szkoła Podstawowa nr 47

pierwsza, druga, trzecie

10.00

parter

Dnia 22 czerwca odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego trzecich klas Gimnazjum nr 58 Mistrzostwa Sportowego. W części oficjalnej wyróżnieni zostali najlepsi absolwenci za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe lub bardzo dobre zachowanie.
Docenieni zostali również uczniowie, którzy odnieśli sukcesy sportowe, otrzymując dyplomy od dyrekcji i nauczycieli szkoły. Podziękowano także gimnazjalistom, którzy zaangażowani byli w działalność samorządu uczniowskiego.
Nie można było zapomnieć o najważniejszych osobach w życiu uczniów: rodzicach, którzy swoim poświęceniem przyczynili się do sukcesów swoich dzieci. Otrzymali oni podziękowania od Pani Dyrektor Elżbiety Wiśniewskiej Kunter. Złożono podziękowania gronu nauczycielskiemu za trud i poświęcenie w kształcenie naszej młodzieży.
Po części oficjalnej, uczniowie pokazali swoje umiejętności artystyczne w komicznych scenkach z życia naszej szkoły, które rozbawiły wszystkich do łez.
Życzymy dalszych sukcesów w szkołach ponadgimnazjalnych, w życiu osobistym, oraz udanych, szczęśliwych i bezpiecznych wakacji.