Aktualności

Podczas apelu po raz czwarty w roku szkolnym zostały wręczone nagrody „UCZEŃ – SPORTOWIEC”. Medale otrzymali następujący uczniowie gimnazjum:

Klasa I a Michalina Grochowska

Klasa I b Amelia Braun

Klasa I c Wiktoria Raszyńska

Klasa II a Kacper Szczechla

Klasa II b Kacper Domagała

Klasa II c Gabriel Kasprowiak

Klasa III a Dawid Waleńczykowski

Klasa III b Damian Sucharski

Klasa III c Nicole Pachura

Klasa III d Filip Wilkiewicz

 

Nauczyciele i trenerzy postanowili także przyznać nagrody za systematyczną pracę w ciągu całego roku szkolnego.

Nagrodę roczną „UCZEŃ – SPORTOWIEC” otrzymała Weronika Walczyńska z klasy III c. Ponadto wyróżnieni zostali Hubert Nowaczyk z klasy III a, Mateusz Świtaj z klasy III b oraz Patryk Orzechowski z klasy III d.

Gratulujemy i życzymy sukcesów w nowym roku szkolnym.

 

 

 

Bal gimnazjalny

14.06 odbył się bal gimnazjalny. Na balu bawili się uczniowie klas trzecich naszego gimnazjum. Nie zabrakło pokazu tańców, pysznego tortu oraz zabawy w rytm przebojów starych i nowych. Dziękujemy Radzie Rodziców za przygotowanie tak pięknej imprezy!

 

BEZPIECZNE WAKACJE 2017

 

Celem ogólnopolskiej akcji Bezpieczne Wakacje jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa spędzania wolnego czasu przez dzieci, młodzież i dorosłych.

Cel zostanie osiągnięty poprzez promowanie bezpiecznych zachowań we współpracy z instytucjami realizującymi funkcje publiczne oraz za pomocą Internetu i innych mediów. Akcja adresowana jest do dzieci, młodzieży i dorosłych oraz instytucji publicznych takich jak gminy, szkoły, przedszkola, ośrodki i centra kultury, sportu i rekreacji, biblioteki, ośrodki pomocy społecznej i inne.

 

AKCJA TRWA OD 22 MAJA DO 30 WRZEŚNIA 2017 ROKU.

 

 

 

Harmonogram zakończenia roku szkolnego 2016/2017

 

Data

Szkoła

Klasa

Godzina

Uwagi

22 czerwca 2017 r.

Gimnazjum nr 58 MS

trzecie

17.00

W dniu 23.06.2017 r. uczniowie przychodzą do szkoły po odbiór oryginałów zaświadczeń OKE oraz świadectw ukończenia gimnazjum (godzina 9.00 klasa 3 ag i 3bg, godzina 9.30 klasa 3cg i 3dg)

23 czerwca 2017 r. (piątek)

Gimnazjum nr 58 Mistrzostwa Sportowego

pierwsze i drugie

8.00

Uroczyste wręczenie świadectw i nagród

Szkoła Podstawowa nr 47

Czwarte, piąte, szóste

9.30

Uroczyste wręczenie świadectw i nagród

Szkoła Podstawowa nr 47

Pierwsza, drugie, trzecie

11.00

Uroczyste wręczenie świadectw i nagródMINISTER EDUKACJI NARODOWEJ

ANNA ZALEWSKAWarszawa, 12 czerwca 2017 rokuSzanowni Dyrektorzy Szkół, Nauczyciele,zbliża się najbardziej oczekiwany przez wszystkich czas – wakacje. Przed dziećmi 
i młodzieżą ponad dwa miesiące odpoczynku. Podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego będą Państwo życzyli swoim uczniom radosnych, ale przede wszystkim bezpiecznych wakacji, spędzonych w gronie najbliższych.Zachęcam Państwa do tego, aby w ostatnim tygodniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych przypomnieć uczniom, w jaki sposób bezpiecznie zachowywać się podczas wakacyjnego wypoczynku. Takie zajęcia mogą przybrać dowolną formę, zarówno prezentacji filmu, jak i wizyty w szkole funkcjonariusza służb mundurowych. Przedstawiciele Komendy Głównej Policji zadeklarowali pełną gotowość do współpracy i wsparcia w zakresie organizacji tego typu spotkań. Do współpracy i bezpośrednich kontaktów wyznaczeni zostali dzielnicowi właściwi miejscowo dla lokalizacji placówki oświatowej, którzy w najbliższym czasie nawiążą z Państwem kontakt.Najważniejsza jest rozmowa z uczniami i zwrócenie uwagi na zagrożenia, 
które mogą ich spotkać.Trzeba uwrażliwić rodziców w kwestii decyzji dotyczącej formy wypoczynku swoich dzieci. Muszą oni bezwzględnie sprawdzić organizatora wyjazdu w specjalnej internetowej bazie prowadzonej przez MEN www.wypoczynek.men.gov.pl. Znajdują się w niej wszystkie informacje o obozach, koloniach i innych rodzajach wypoczynku. Rodzice muszą być pewni, że miejsce pobytu ich dziecka jest bezpieczne, a także nadzorowane przez służby publiczne. Jednocześnie przypominam, że wszelkich informacji może udzielić także kurator oświaty, który sprawuje nadzór nad organizacją wypoczynku dzieci i młodzieży.Dodatkowo na stronie internetowej wypoczynek.men.gov.pl można znaleźć poradnik bezpiecznego wypoczynku. Będę wdzięczna za udostępnienie tej broszury dzieciom, rodzicom i opiekunom. Również w serwisie bezpiecznyautobus.gov.pl wpisując numer rejestracyjny pojazdu otrzymają Państwo bezpłatną informację, czy autokar, który zawiezie dziecko na wakacje ma aktualne badania techniczne i polisę ubezpieczeniową.

Przydatną wiedzę o zagrożeniach dotyczących substancji psychoaktywnych można znaleźć na stronach internetowych: Wydziału Wychowania i Profilaktyki Ośrodka Rozwoju Edukacji www.ore.edu.pl, Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii www.kbpn.gov.pl; www.dopalaczeinfo.pl oraz poradni internetowej: www.narkomania.org.pl. Dostępny jest również Ogólnopolski Antynarkotykowy Telefon Zaufania działający pod numerem 801 199 990, a także Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka – 800 12 12 12. Dodatkowo na stronie Ministerstwa Sportu i Turystyki www.msit.gov.pl można znaleźć informator o zasadach bezpieczeństwa nad wodą „Bezpieczna woda”. Dobrze zapisać lub zapamiętać również numery alarmowe: WOPR – 600100100 i górskie numery ratunkowe  985 lub 601100300.

Warto pamiętać także o:

-odwiedzeniu strony Ministerstwa Spraw Zagranicznych „Polak za granicą” www.polakzagranica.msz.gov.pl,

-bezpłatnej aplikacji iPolak – niezbędniku w podróży, gdzie są m.in. aktualne ostrzeżenia dla podróżujących publikowane przez MSZ. Aplikacja jest dostępna za darmo na stronie: www.msz.gov.pl/pl/ipolak,

-rejestracji wyjazdu za granicę za pośrednictwem bezpłatnego serwisu „Odyseusz”, www.odyseusz.msz.gov.pl. Dzięki rejestracji służby konsularne będą wiedziały o pobycie na terenie danego państwa i w razie konieczności mogą udzielić skutecznej pomocy,

-adresach polskich placówek dyplomatycznych i konsularnych wraz z telefonami kontaktowymi (dyżurnymi) – szczególnie ważne dla organizatorów wypoczynku letniego, kierowników wycieczek, wychowawców, opiekunów dzieci i młodzieży,

-sprawdzaniu stron internetowych wszystkich kuratoriów oświaty dedykowanych wypoczynkowi.

Życzę, aby okres letniego wypoczynku pozwolił na zebranie sił potrzebnych do dalszej nauki i pracy w nowym roku szkolnym. Udanych i przede wszystkim bezpiecznych wakacji!Z wyrazami szacunku

Anna Zalewska

Minister Edukacji Narodowej