Bydgoska Rodzina 3 plus


Program „Bydgoska Rodzina 3 plus” został przyjęty uchwałą nr XLII/900/13 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 maja 2013r.

Aby skorzystać z programu konieczne jest pisemne zgłoszenie zapotrzebowania na książki w sekretariacie szkoły w okresie wakacyjnym. We wniosku skierowanym do dyrektora szkoły należy podać następujące dokumenty:

• kserokopia karty „Bydgoska Rodzina 3 plus” lub „Bydgoska Rodzina 4 plus”
• wniosek do dyrektora szkoły z następującymi informacjami :imię nazwisko rodzica /opiekuna prawnego,  adres zamieszkania, numer Bydgoskiej Karty Rodzinnej, miejscowość data ,dane osobowe ucznia (imię, nazwisko, klasa)
• tytuły potrzebnych podręczników