Regulamin biblioteki Zespołu Szkół nr 25 w Bydgoszczy

 

 1.    Z biblioteki szkolnej mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy szkoły oraz rodzice.
 2.    Czytelnik ma prawo korzystać z biblioteki po zapoznaniu się z obowiązującym regulaminem 
i jest zobligowany do jego  przestrzegania.
 3.    Ze zgromadzonych w bibliotece zbiorów można korzystać bezpłatnie na zasadzie wypożyczenia lub przeglądania w czytelni.
 4.    Wypożyczanie zbiorów do domu odbywa się na podstawie elektronicznej karty bibliotecznej, której koszt przygotowania (oraz maksymalnie dwóch duplikatów w przypadku zagubienia, zniszczenia itp.) ponosi użytkownik. W razie utraty trzeciej karty, dostęp do zbiorów czytelnik będzie miał tylko na miejscu  w bibliotece.
 5.    W czytelni można korzystać z księgozbioru podręcznego. Nie ma wolnego dostępu do półek. Książki podaje nauczyciel bibliotekarz. Czytelnik odnosi materiały na biurko bibliotekarza.
 6.    W czytelni może przebywać tyle osób ile jest miejsc siedzących przy stolikach(w czasie przerw nie   należy zajmować miejsc przy stanowiskach  komputerowych- punkt 3 regulaminu korzystania ze stanowiska komputerowego).
 7.    Jednorazowo można wypożyczyć 3 książki na okres 3 tygodni. Wykorzystane materiały powinny być natychmiast zwrócone do biblioteki, gdyż czekają na nie inni użytkownicy. Na prośbę czytelnika  termin zwrotu może być przedłużony jeden raz o kolejne 3 tygodnie.
 8.    Wypożyczone materiały należy chronić przed zniszczeniem i zgubieniem. Czytelnik przed wypożyczeniem powinien zwrócić uwagę na ich stan i zauważone braki lub uszkodzenia zgłosić nauczycielowi bibliotekarzowi.
 9.    Czytelnik, który zgubi lub zniszczy książkę lub inne dokumenty ze zbiorów biblioteki, musi odkupić tę samą książkę lub inną wskazaną przez nauczyciela bibliotekarza.
 10.    Wypożyczone książki i inne rodzaje zbiorów bibliotecznych muszą zostać zwrócone do biblioteki przed końcem roku szkolnego w podanym terminie. W przypadku nie oddania zbiorów bibliotecznych dopuszcza się wstrzymanie wydania świadectwa do chwili ich zwrotu.
 11.    Nauczyciele, pozostali pracownicy szkoły oraz rodzice zobowiązani są do oddania wypożyczonych dokumentów do końca każdego roku szkolnego.
 12.    W razie zmiany szkoły uczeń/nauczyciel zobowiązany jest przed odejściem rozliczyć się
z biblioteką.
 13.    Za umyślne uszkodzenie, zniszczenie mienia odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni, a w stosunku do ucznia będą wyciągnięte konsekwencje zgodnie
z kryteriami zawartymi w ogólnoszkolnej ocenie z zachowania.
 14.    W bibliotece zachowujemy ciszę oraz  kulturę osobistą: nie mówimy wulgarnych słów, nie przychodzimy w strojach gimnastycznych, odzież wierzchnią zostawiamy w szatni, nie wnosimy picia i jedzenia.
 15.    Czytelnik ma możliwość korzystania z samodzielnego stanowiska pracy z komputerem podłączonego do sieci Internet  według odrębnie stworzonego regulaminu, z którym ma obowiązek się zapoznać .