Zbiórka darów dla dzieci i młodzieży

WESPRZYJMY akcję Fundacji Od Serca, która zbiera dary dla Oddziału Psychiatrii dla Dzieci i Młodzieży w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr. J. Bednarza w Świeciu.

PRZYŁĄCZMY SIĘ do tej zbiórki i w dniach: 01.12 (środa) – 14.12 (wtorek) PRZYNIEŚMY do szkoły to, co możemy z listy, którą przygotowała Pani Oddziałowa.

Czytaj więcej!

Akcja BohaterON w naszej szkole

W październiku i listopadzie uczniowie naszej szkoły aktywnie włączyli się w akcję BohaterON – włącz historię mającej na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego.

Czytaj więcej!

Próbny egzamin ósmoklasisty

W dniach 16 - 18 listopada zostanie przeprowadzony w naszej szkole próbny egzamin ósmoklasisty. W wymienionych dniach ulegnie zmianie organizacja zajęć lekcyjnych.
1. Uczniowie klas IV - VIII zaczynają lekcje od godziny:
- wtorek (16 listopada) - 12:25
- środa (17 listopada) - 11:45
- czwartek (18 listopada) - 11:25
2. Uczniowie klas I - III pracują zgodnie z planem.
3. Świetlica szkolna pracuje zgodnie z planem.

Czytaj więcej!

Szkoła do hymnu

Nasza szkoła 10.11 o godz. 11.11 włączyła się do akcji MEiN "Szkoła do hymnu", śpiewając "Mazurka Dąbrowskiego".

Czytaj więcej!

Wizyta w JFTC w Bydgoszczy

Czytaj więcej!