Bezpieczne ferie!

Sanki, narty, kuligi, łyżwy, wędrówki po górach- lista aktywności podczas zimowego wypoczynku jest długa. Jak się zachowywać, o czym szczególnie warto pamiętać, aby dzieci z ferii przywiozły tylko radosne wspomnienia z uczniami klas I- IV rozmawiali Strażnicy Miejscy. Serdecznie dziękujemy za te ważne lekcje!