Plan pracy Samorządu Uczniowskiego

Proszę o zapoznanie się z załączonym dokumentem.