POŻEGNANIE

Ze smutkiem informujemy, że po długiej chorobie 29 września zmarł ks. prałat Bronisław Kaczmarek, wikariusz generalny diecezji bydgoskiej, proboszcz parafii Świętej Trójcy w Bydgoszczy oraz przyjaciel szkoły.

Msza św. pogrzebowa odbędzie się we wtorek, 3 października, o godz. 11:30 w kościele Chrystusa Króla w Bydgoszczy (o godz. 11:00 różaniec za Zmarłego), a po niej ceremonia pogrzebowa na cmentarzu parafialnym.

Czytaj więcej!

Świadomość Procentuje

Nasza szkoła uczestniczy w programie Świadomość Procentuje, którego organizatorem jest Word Healty Living Foundation. Program realizowany jest od września do listopada bieżącego roku. Uczestniczą w nim dzieci, rodzice oraz nauczyciele naszej szkoły.

Głównym celem programu jest rozwój mentalny dzieci, wzmacnianie poczucia wartości u dzieci, ich wiary w swoje możliwości oraz rozwijanie ich motywacji do działania.

Barbara Dębicka

Czytaj więcej!

Wykaz lektur obowiązujących w roku szkolnym 2023-2024

Czytaj więcej!

SZKOŁY PEŁNE TALENTÓW

Czytaj więcej!

Godziny pracy pedagoga szkolnego w roku szkolnym 2023/2024

Czytaj więcej!

Godziny pracy psychologa w roku szkolnym 2023/2024

Czytaj więcej!

Godziny pracy pedagoga specjalnego w roku szkolnym 2023/2024

Czytaj więcej!

Karty wejścia

Czytaj więcej!

Godziny dostępności nauczycieli dla uczniów, rodziców i opiekunów prawnych w roku szkolnym 2023/2024

Podstawa prawna: art. 42 ust. 2f ustawy z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela

W ramach godziny nauczyciel, odpowiednio do potrzeb, prowadzi konsultacje dla uczniów, wychowanków i ich rodziców.

Ze względów organizacyjnych rodzice proszeni są o wcześniejsze umówienie się na spotkanie z nauczycielem (np. za pośrednictwem dziennika elektronicznego Vulcan).

Czytaj więcej!