Informacje o projekcie

Laboratoria Przyszłości - to ogólnopolski program skierowany dla szkół,którego celem jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. 

    W ramach programu, nasza szkoła otrzymała wsparcie finansowe na zakup wyposażenia, niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży, na kwotę  80 100,00 zł. 

          Z tej kwoty zakupiono m.in.: 

  • drukarkę 3D z zapasem filamentu 

  • zestawy klocków lego do prowadzenia zajęć robotyki     

  • kompletne umeblowanie i wyposażenie sali plastyczno technicznej w narzędzia, maszyny i  różne materiały do prowadzenia ciekawych zajęć 

  • sprzęt multimedialny do prezentacji osiągnięć uczniów, realizacji imprez szkolnych itp. 

Środki z programu zostały w całości wykorzystane i z  pewnością będą przez kolejne lata służyły dzieciom i młodzieży  w odkrywaniu tajników współczesnej techniki, rozwijaniu zainteresowań i kreatywności.