Projekt Edu(R)Ewolucja3

W roku szkolnym 2021/2022 Szkoła Podstawowa nr 47 im. Bronisława Malinowskiego z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Bydgoszczy  wzięła udział w projekcie nr RPKP.10.01.02-04-0002/21 pn. „Edu(R)Ewolucja 3”, realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

Zapraszamy do zapoznania się z zamieszczonymi dokumentami.