Wykaz innowacji pedagogicznych realizowanych w SP nr 47 z OMS w Bydgoszczy