Okolice Bydgoszczy w wygodnych butach

Od października w naszej szkole realizowane jest przedsięwzięcie pod nazwą "Okolice Bydgoszczy w wygodnych butach". Jego celem są: propagowanie turystyki pieszej wśród uczniów naszej szkoły, rekreacyjna aktywność ruchowa, zapoznanie z najbliższymi okolicami miasta, zorganizowanie uczniom czasu wolnego w dzień wolny od nauki. Zajęcia w formie pieszych rajdów realizowane będą w soboty w godzinach dopołudniowych, w wymiarze 5-7 godzin lekcyjnych. Oferta kierowana jest do uczniów klas VII - VIII.

Wszystkich amatorów pieszych wędrówek zapraszamy 24.10 (sobota) na pierwszą wyprawę. Proponowana trasa - Z Myślęcinka na Górę Szybowników. Kolejne wycieczki planowane są listopadzie, marcu, kwietniu oraz maju. Wyjścia realizowane będą z zachowaniem obowiązującego w danym momencie reżimu sanitarnego

Zapisy oraz szczegółowych informacji udziela pan Rafał Fiedorowicz, nauczyciel wychowania fizycznego.

 

Serdecznie zapraszam

Rafał Fiedorowicz