"ZADANIE PLANOWANIE"

Uczniowie biorący udział w projekcie unijnym Zadanie Planowanie otrzymali teczki, długopisy oraz notatniki.
M. Piotrowska
J. Mistak

Czytaj więcej!

Warsztaty z doradztwa zawodowego

Czytaj więcej!

Nabór w ramach projektu ZADANIE PLANOWANIE

Czytaj więcej!

Ogłoszenie o naborze do projektu "ZADANIE PLANOWANIE"

Ogłaszamy nabór dla uczniów/uczennic w ramach projektu „ZADANIE PLANOWANIE” realizowanego przez Miasto Bydgoszcz w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne.

Czytaj więcej!

Regulamin naboru uczestników projektu "ZADANIE PLANOWANIE"

Czytaj więcej!

Informacje o projekcie

Celem projektu jest poprawa efektywności i jakości kształcenia w zakresie doradztwa zawodowego związanego z wyborem dalszych kierunków kształcenia i uwzględniającego potrzeby rynku pracy w 27 szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest M. Bydgoszcz. Projekt zakłada realizację wysokiej jakości zajęć dla uczniów oraz podniesienie kompetencji i kwalifikacji nauczycieli w terminie do 31 lipca 2023 r. Wsparciem w projekcie objętych zostanie 3079 uczniów i 65 nauczycieli kształcenia ogólnego funkcjonujących w szkołach podstawowych.

Czytaj więcej!

Regulamin projektu

Czytaj więcej!