Świetliczaki na tropie... skrzydeł natury

W obecnym roku szkolnym w szkolnej świetlicy realizowany jest Ogólnopolski Projekt Edukacyjny AKADEMIA ŚWIETLICOWA: Świetliczaki na tropie … zagadek, który organizowany jest przez Wydawnictwo SUKURS.

Projekt ma na celu:

  • wychowanie aktywnego, świadomego swoich możliwości i posiadającego umiejętność współistnienia z przyrodą ucznia;

  • uwrażliwienie dzieci na piękno otaczającego świata i potrzebę ochrony przyrody;

  • działanie na rzecz ochrony różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie naszego kraju;

  • rozwijanie zdolności manualnych ucznia;

  • zainicjowanie współpracy między placówkami w całej Polsce.