Świadomość Procentuje

Z ogromną przyjemnością informujemy, że nasza szkoła otrzymała certyfikat potwierdzający udział rodziców, nauczycieli i uczniów w III edycji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego Świadomość Procentuje.

Koordynatorki programu:
Barbara Dębicka, Magdalena Siedlecka

Czytaj więcej!

Świadomość Procentuje

Nasza szkoła uczestniczy w programie Świadomość Procentuje, którego organizatorem jest Word Healty Living Foundation. Program realizowany jest od września do listopada bieżącego roku. Uczestniczą w nim dzieci, rodzice oraz nauczyciele naszej szkoły.

Głównym celem programu jest rozwój mentalny dzieci, wzmacnianie poczucia wartości u dzieci, ich wiary w swoje możliwości oraz rozwijanie ich motywacji do działania.

Barbara Dębicka

Czytaj więcej!