Godziny dostępności nauczycieli dla uczniów, rodziców i opiekunów prawnych w roku szkolnym 2023/2024

Proszę o zapoznanie się z załączonym dokumentem.