Karta zgłoszenia dziecka na zajęcia świetlicowe

Warunkiem przyjecia dziecka do świetlicy szkolnej jest prawidłowe wypełnienie przez rodzica/prawnego opiekuna karty zgłoszenia pobranej z sekretariatu szkoły lub strony internetowej szkoły.

Ostateczny termin składania kart zgłoszenia na rok szkolny 2022/2023 upływa 31 sierpnia 2022r.