Godziny pracy szkoły

Godziny zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz przerw międzylekcyjnych

w Szkole Podstawowej nr 47 im. Bronisława Malinowskiego

z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Bydgoszczy

Rok szkolny 2022/2023

 

Nr lekcji 

Godzina  

rozpoczęcia zajęć 

Godzina  

zakończenia zajęć 

Czas  

trwania zajęć 

Czas trwania przerw międzylekcyjnych 

07:00 

07:45 

0:45 

0:10 

07:55 

08:40 

0:45 

0:10 

08:50 

09:35 

0:45 

0:10 

09:45 

10:30 

0:45 

0:10 

10:40 

11:25 

0:45 

0:10 

11:35 

12:20 

0:45 

0:20 

12:40 

13:25 

0:45 

0:20 

13:45 

14:30 

0:45 

0:20 

14:50 

15:35 

0:45 

0:10 

10 

15:45 

16:30 

0:45 

0:10 

11 

16:40 

17:25 

0:45 

0:00 

 

Podsumowanie 

08:15 

02:10