Inspektor ochrony danych osobowych

Opublikowano: 2019-03-17 23:02

Udostępnienie danych inspektora danych osobowych (IOD)

Działając na podstawie art. 11 ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. poz. 1000 i 1669) informuję, że inspektorem danych osobowych (IOD) w Szkole Podstawowej nr 47 im. B. Malinowskiego z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Bydgoszczy jest p. Katarzyna Orczykowska – kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem iod@um.bydgoszcz.pl.