"Miniatury Bydgoskie"

Serdecznie zapraszamy uczniów kl. IV-VIII do udziału w Miejskim Konkursie Plastycznym "Miniatury Bydgoskie" organizowanym pod patronatem Prezydenta Miasta Bydgoszczy i Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy.

Czytaj więcej!

Terminarz konkursów przedmiotowych organizowanych przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2022/2023

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy informuje, iż konkursy przedmiotowe dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych w województwie kujawsko-pomorskim w roku szkolnym 2022/2023 organizowane będą w terminach podanych w załączeniu.

Czytaj więcej!

Konkurs plastyczny

Zapraszamy wszystkich uczniów naszej szkoły do udziału w ogólnopolskim konkursie plastycznym pt. „NASZA FLAGA”.

Czytaj więcej!

Śnieżny Dekalog

Zachęcamy wszystkich do wzięcia udziału w konkursie plastyczno-filmowym na zilustrowanie Dekalogu Reguł Międzynarodowej Federacji Narciarskiej FIS pod nazwą „Śnieżny Dekalog”. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży. Organizatorem konkursu jest Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji, a partnerami są: Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Narciarstwa Polskiego Związku Narciarskiego, Polski Związek Narciarski, Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Snowboardu oraz Fundacja PZU.

W konkursie mogą wziąć udział prace wykonane indywidualnie lub zespołowo (maksymalnie do 3 osób) w dwóch kategoriach wiekowych:

kategoria I - wiek: 5-10 lat,
kategoria II - wiek: 11-16 lat.
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie do 5 marca 2021 r. pracy konkursowej na rysunek, plakat lub spot filmowy oraz przesłanie jej na adres Biura Prewencji Komendy Głównej Policji ul. Puławska 148/150, 02-624 Warszawa wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia podpisaną przez Opiekuna.

Czytaj więcej!

Kangur Matematyczny

Dnia 18 marca (czwartek) 2021 roku o godzinie 9.00 odbędzie się Międzynarodowy Konkurs „Kangur Matematyczny”. Głównym jego celem jest szeroka popularyzacja matematyki.

W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie klas 2 - 8, którzy deklarują swój udział i opłacą wpisowe – 10 zł.

Szczegółowa informacja dotycząca przeprowadzania konkursu oraz regulamin zamieszczony jest na stronie internetowej Centralnego Organizatora http://www.kangur-mat.pl/ w zakładce „Zasady”.

Czytaj więcej!

Wiem jak w banku - konkurs Polskiej Agencji Prasowej

Czytaj więcej!