Numer rachunku, w którym przechowywane są środki pieniężne funduszu Rady Rodziców w roku szkolnym 2023/2024

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 47 z  Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Bydgoszczy informuje, że numer rachunku/banku, w którym przechowywane są środki pieniężne funduszu Rady Rodziców, pozostaje bez zmian i jest to numer:

Nr 19 1090 1896 0000 0001 4916 6118

Bank Santander

Bardzo prosimy, aby w tytule wpłaty wpisać oddział klasy, do której uczęszcza dziecko/dzieci.

Jednocześnie informujemy, że Rada Rodziców jednogłośnie podjęła decyzję, podczas ostatniego zebraniu RR, że w roku szkolnym 2023/2024 sugerowana dobrowolna wysokość składek na fundusz RR wynosi 60,00 PLN za jedno dziecko i 30,00 PLN za każde kolejne dziecko.

 

Z podziękowaniem za wpłaty – na fundusz Rady Rodziców na nasze WSPÓLNE DZIAŁANIA dla dzieci – Rada Rodziców