Odpłatność za obiady

Odpłatność za obiady za Grudzień 202r. 

16 dni x 4,50 = 72,00   

 

Wpłaty można dokonać tylko i wyłączniedo dnia06.12.2023przelewem na konto: 
Szkoła Podstawowa nr 47 im. Bronisława Malinowskiego z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego 
PEKAO O/Bydgoszcz 55 1240 6452 1111 0010 7499 2965 

 

W tytule należy podać: 
Imię i nazwisko dziecka, klasę oraz dni, w których dziecko będzie jadło obiady.