Odpłatność za obiady

Rodzice, którzy wpłacili w kwietniu 90 zł za obiady proszę o kontakt w sprawie rozliczenia nadpłaty 

Tel. 697 911 670 

 

Odpłatność za obiady za MAJ 2024r. 

15 dni x 4,50 = 67,50  

 

Wpłaty można dokonaćtylko i wyłączniedo dnia10.05.202 przelewem na konto: 

Szkoła Podstawowa nr 47 im. Bronisława Malinowskiego z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego 
PEKAO O/Bydgoszcz 55 1240 6452 1111 0010 7499 2965 

 

W tytule należy podać: 
Imię i nazwisko dziecka, klasę oraz dni, w których dziecko będzie jadło obiady.