Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2024/2025

Uprzejmie informujemy, że rekrutacja do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2024/2025, rozpocznie się 13 maja 2024 r. o godz. 8:00

Strona do logowania: Nabór Szkoły ponadpodstawowe Bydgoszcz - Aktualności systemowe (edu.com.pl)

Szczegółowy harmonogram rekrutacji został określony w Zarządzeniu Nr 4/2024 Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 22 stycznia 2024 roku, którego pełna treść znajduje się na stronie:  

https://www.bydgoszcz.pl/edukacja/nabor-do-przedszkoli-szkol-i-placowek-oswiatowych-na-rok-szkolny-20242025/nabor-do-klas-pierwszych-szkol-ponadpodstawowych-oraz-szkol-dla-doroslych/

 

Aby ułatwić Państwu podjęcie decyzji, którą szkołę wybrać podczas rekrutacji, opublikowaliśmy informacje dot. przebiegu rekrutacji w poprzednich latach: https://bydgoszcz-stat.edu.com.pl

Zachęcamy do zapoznania się z ww. wynikami, aby dowiedzieć się m.in., ile w ostatnich latach, w wybranych szkołach, wynosiła:

  • liczba miejsc w szkole,
  • liczba chętnych z pierwszej preferencji, która pokazuje faktyczne zainteresowanie daną klasą, kierunkiem,
  • liczba punktów ostatniego zakwalifikowanego, czyli tzw. próg punktowy,
  • średnia liczby punktów osób przyjętych,
  • liczba laureatów i finalistów olimpiad i konkursów punktowanych w procesie rekrutacji spośród przyjętych.